Til værtsfamilier

Vi søger værtsfamilier, som har lyst til at huse et ungt menneske fra Danmark i et skoleår.

Mathilde Kirk Friv 10 Klasse 2018 19

Foto: Grænseforeningen

Hvem kan blive værtsfamilie?

Har din familie plads og lyst til at have en udvekslingselev boende, som kan præge jeres hverdag med dansk sprog og kultur, så kan I sagtens være en egnet værtsfamilie. Det er vigtigt, at der er plads i hjemmet samt gode strukturer ift. at gæsteeleven kan passe sin skole og sine hobbys. Det er også vigtigt at det er nemt for eleven at komme i skole (god busforbindelse eller i cykel/gå-afstand). Eleven vil gå på den sydslesvigske fællesskole, der hører til jeres distrikt.

Vielleicht sprecht Ihr noch kein Dänisch, aber lernt schon, und wollt besser werden? Dann seid Ihr auch herzlich eingeladen, euch zu melden!

Hvad kan vi som værtsfamilie forvente?

Som værtsfamilie kan I forvente et spændende år, hvor I får en dansk ung pige eller dreng ind i jeres familie, som er opvokset i den danske kultur, kender dansk musik- og ungdomskultur, taler dansk med en lokal dialekt og bruger moderne danske udtryk. Det vil helt sikkert berige jeres sydslesvigske hverdag.

På samme tid vil I også berige udvekslingseleven – igennem jer vil hun lære om Sydslesvig, men også om den tyske kultur.

Udvekslingseleven indgår i jeres familie på lige fod – dvs. I kan forvente at udvekslingseleven også skal hjælpe med de huslige pligter, så som indkøb, madlavning, evt. børnepasning etc. Eleven bliver jeres egne børns ”bonus-søster” eller ”bonus-bror”.

Koster det noget?

Udvekslingselevens forældre skal selv betale materialepenge i skolen, lejrskoler, buskort, medlemskab i idrætsforening, tøj, mobil-abonnement osv. Udvekslingseleven har selvfølgelig også alle skolesager, tøj, cykel og hvad man dagligt har brug for med hjemmefra. I betaler typisk for kost og giver eleven gratis logi. Dog kan der laves andre aftaler, f.eks. om et lille "kost-tilskud" fra elevens forældre. Tal med hinanden om dette.

Hvilken skole kommer udvekslingseleven til at gå på?

Eleven kommer til at gå i 10. klasse på den fællesskole, som hører til jeres distrikt.

Hvad er næste skridt?

Hvis I er interesserede, kontakter I Rejsekontoret.

Send en detaljeret beskrivelse af jeres familie, gerne med et billede, til Rejsekontoret, som vil blive videresendt til potentielle elever. Sæt venligst ikke jeres kontaktinformationer ind i beskrivelsen. På samme måde vil I, hvis der er en elev som passer, modtage en beskrivelse af eleven.

Hvis der er sympati fra begge sider, får I hinandens kontaktdata og efterflgende kommer eleven og dennes familie ned og besøger jer og skolen.

Efter I har mødtes et par gange og når I er klar til at gå næste skridt, vil eleven blive skrevet op til 10. klasse på fællesskolen i jeres distrikt, hvor eleven skal gå.

I mødes måske et par gange endnu (f.eks. med overnatning), og taler også om, hvilke tilbud der er i jeres område (f.eks. kan I præsentere eleven for den lokale badmintonklub, hvis eleven ønsker at melde sig ind i en badmintonforening, når hu/han er flyttet til Sydslesvig)

Eleven flytter ind - Andre praktiske ting

Udvekslingseleven skal melde flytning på rådhuset (jeres lokale "Bürgerbüro). Eleven skal have sit pas med og den nye værtsfar- eller mor skal gå med (og vise pas/Ausweis og Meldebescheinigung). Vær opmærksom på, at I måske skal aftale en tid med Bürgerbüro. Eleven kan ikke melde adresse i Sydslesvig "på forhånd". det kan først ske, når eleven faktisk er flyttet til Sydslesvig. Eksempel: Eleven flytter ind fredag, samme dag går I på Bürgerbüro og mandag starter skolen.

Spørg på den skole, eleven skal gå på, hvordan eleven får et buskort osv.