Lejrskolen Vesterled søger en service assistent

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en service assistent til lejrskolen Vesterled fra den 26. februar 2018 eller hurtigst derefter

11851093_1475839592738447_840436221_n - Kopi

Arbejdsstedets adresse:

Lejrskolehjemmet Vesterled, Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig, 6960 Hvide Sande

Ansættelsesperiode:

26.2.2018 (eller snarest derefter) - 31.10.2018. Serviceassistenten ansættes med 30 timer i sæsonen (som sædvanligvis går fra uge 10 til uge 42, plus 2 uger før og efter til hovedrengøring og oprydning). Alternativt kan der også være tale om en helårsstilling med 21 ugentlige timer (med 30 timer/uge i sæsonen og afspadsering i ugerne 43-9).

Lønindplacering:

Løntrin 19 + 417 kr. svarende til 22.184,00 kr. med en fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer.

Ugentlig arbejdstid:

30 timer. Arbejdstiden vil som hovedregel være fordelt på ugens 5 første hverdage. Lejlighedsvis vil der blive tale om weekendarbejde, f.eks. i forbindelse med koloniophold i sommerferien, fritidshjemmenes ophold eller andre aktiviteter.

Medarbejderen må være indstillet på, at arbejdstidens placering er fleksibel, under hensyn til lejrskole-virksomhedens forudsætning og behov.

Særlige bemærkninger:

Serviceassistentens opgaver spænder fra madlavning, oprydning, rengøring, servering og afrydning, generel vedligehold af lejrskolen og ad hoc opgaver som opstår, når der er er ugentligt skiftende grupper af børn og lærere på lejrskolen.

Ferie og Pension

Medarbejderen er omfattet af Ferieloven. Der ydes pension i henhold til overenskomstens § 7. Pensionsindbetalingen sker til Pension Danmark A/S.

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15.2.2018

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sally Flindt-Hansen, Telefon +49 461 5047401 eller til køkkenleder på Vesterled, Henriette Christiansen, Telefon +45 97 31 50 31. Læs mere påwww.vesterled.de

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stillingens betegnelse ”Service assistent på lejrskolen Vesterled” sendes til job@skoleforeningen.org