Du skal stå på Danmark! - 100 år feriebørn markeres på De Danske Årsmøder

Vi fejrer 100-året for Sydslesvigske Børns Ferierejser på De Danske Årsmøder i Slesvig, Tønning og Flensborg søndag den 26. maj 2019 og alle tidligere feriebørn og værter er hjerteligt velkomne.

20110716TR008

Har du selv været feriebarn?... så find dit feriehjem på et stort Danmarkskort på friluftspladsen i Flensborg. For markering af 100 året for feriebørn laver Rejsekontoret et levende Feriebørns-landkort på tværs af alle Sydslesvig generationer. Og du skal selvfølgelig være med. Aktiviteten går ud på, at alle - på et stort Danmarkskort som er tegnet på græsplænen på årsmødepladsen i Flensborg -  på samme tid skal placere sig på kortet lige der, hvor de har været feriebørn. Du får et Danmarksflag og du skal stille dig på dit sted, når orkesteret spiller ShuBiDua´s "Danmark" og når sangen slutter. De unge fra SydslesvigCrew vil give dig den rette hjælp, hvordan du skal stille dig. Når sangen slutter har vi samlet fyldt hel Danmarkskortet med alle nuværende og tidligere feriebørn.

På friluftsmøderne i Tønning og Slesvig vil vi også markere 100-året for feriebørn. Her vil alle tidligere feriebørn blive bedt om at komme hen til Skoleforeningens stand og på et stort kort markere, hvor de har været feriebarn (ved at sætte et Dannebrog-klistermærke) på et landkort.

Vi glæder os at markere 100 året med vores fælles ben på Danmarkskortet og med Dannebrog i vejret.

Læs mere om De Danske Årsmøder og se programmet for friluftsmøderne her: https://syfo.de/news/detail/aarsmoede-2019-fra-den-24-til-26-maj