Om Sydslesvig

Det danske mindretal i det nordligste Tyskland

OversigtSydslesvig er et område på størrelse med Fyn i den nordlige del af delstaten Schleswig-Holstein i Forbundsrepublikken Tyskland. Her bor det "Det danske mindretal", som er betegnelsen på den folkegruppe af dansksindede sydslesvigere, som lever et almindeligt familieliv udenfor Danmark.

Medlemmer af det danske mindretal er normalt tyske statsborgere, men har et dansk sindelag. Alle medlemmer af det danske mindretal er tosprogede. De taler dansk og tysk. Nogle endda plattysk eller sønderjysk og enkelte sågar frisisk. Selvom tysk for mange er det almindelige hjemmesprog, betyder det ikke at sindelaget - at man føler sig dansk - ændres derved.

Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker, som er organiseret i et rigt foreningsliv. Der findes 42 skoler, 58 børnehaver, kirker, biblioteker, et udbredt foreningsliv, fritidshjem, en dansk avis Flensborg Avis og et dansksindet politisk parti, nemlig SSW.

Det danske mindretal modtager et årligt statstilskud fra Danmark i størrelsesordenen 500 mio. kr. til driften af sine kulturelle institutioner m.m.

Det danske mindretals foreninger og organisationer